Mind-pretzels - Tankekringlor

Varför visa?konditori100 gäster - guests

Posted by konditori100 gäster - guests 04 Nov, 2010 06:29

I tv-nyheter visas ibland intervjuer med människor som vill vara anonyma. Varför visar de då delar av de intervjuade människorna, till exempel bakifrån, över huvud taget?

I en dagstidning fanns ett reportage om ett homosexuellt par, som var tvungna att hålla sin kärlek hemlig i sitt land. Varför hade artikeln fotografier av paret?

/Tidningstuggen

Inte mycket motorsport - Not much motorsportkonditori100 gäster - guests

Posted by konditori100 gäster - guests 05 Oct, 2010 22:05

Jag har inte sett så mycket om motorsport i svenska nyhetsmedia under sommaren. Det tycker jag är jättebra. Det betyder att det inte skett några allvarliga olyckor – för det är ju det som brukar visas…

I haven't seen much about motor sports in the Swedish news media during our summer. I think that is wonderful. It means that there haven’t been any serious accidents – which is what they seemingly like to show…

(Eva)

Genuin storstadsbo?konditori100 gäster - guests

Posted by konditori100 gäster - guests 15 Sep, 2010 11:31

I ett radioprogram diskuterade några personer den svenska lagen om sjöfylleri. En person tycktes anse att det var för hårt med samma regler till sjöss som till lands, med ett resonemang som ’på land mer folk och affärer, så onykter förare kan orsaka mer skada’.

Något får mig att tro att den personen inte varit så långt utanför Stockholms tullar…

(Tidningstuggen)

Religious thought - Religiös tankekonditori100 gäster - guests

Posted by konditori100 gäster - guests 12 Sep, 2010 16:58

What if the founders of the religions instead had said something like this:
- Tell others about our religion, and welcome those who voluntarily leave their old faith to join with us instead.

Tänk om grundarna av religionerna istället uttryckt sig mer som detta:
- Berätta för andra om vår religion, och välkomna dem som frivilligt lämnar sin tro för att istället förenas med oss i vår tro.

( Peter )

Inför politiska val - Before political electionskonditori100 gäster - guests

Posted by konditori100 gäster - guests 11 Sep, 2010 21:15

Nästan allt i samhället som inte fungerar så bra, och som politiker nu vill rätta till genom politiska beslut - har orsakats av att politiker velat rätta till saker i samhället som inte fungerat så bra genom att fatta politiska beslut.

Almost all matters in our society that doesn't work so well, and that politicians in election times say that they want to get in order through political decisions - were caused by politicians who wanted to make matters that did not work so well better through political decisions.

( En man inför svenska valet 2010 – A man before the Swedish election in 2010 )