Mind-pretzels - Tankekringlor

Mind-pretzels - Tankekringlor

About the blog - Om bloggen

Hi.
This blog is meant for konditori100’s virtual guests. When konditori100 opened in springtime 1997 the guests were active, but later they were given a lower priority. Now you have the opportunity to read fresh comments from them, sometimes in English and sometimes in Swedish. Probably it is the old regular guests that will appear, but new guests may appear. (Sorry, but these virtual guests will not listen to your comments.)

Hej.
Den här bloggen är till för kommentarer från konditori100’s virtuella gäster. Då konditori100 öppnade våren 1997 var gästerna ett inslag, men senare blev de nedprioriterade. Nu har ni möjlighet att läsa nya kommentarer från dem, ibland på svenska och ibland på engelska. Troligen är det de gamla stamgästerna ni kommer att möta här, men nya kan dyka upp. (Tyvärr, dessa virtuella gäster kommer inte att lyssna på dina kommentarer.)

Inför politiska val - Before political elections

konditori100 gäster - guestsPosted by konditori100 gäster - guests 11 Sep, 2010 21:15

Nästan allt i samhället som inte fungerar så bra, och som politiker nu vill rätta till genom politiska beslut - har orsakats av att politiker velat rätta till saker i samhället som inte fungerat så bra genom att fatta politiska beslut.

Almost all matters in our society that doesn't work so well, and that politicians in election times say that they want to get in order through political decisions - were caused by politicians who wanted to make matters that did not work so well better through political decisions.

( En man inför svenska valet 2010 – A man before the Swedish election in 2010 )