Mind-pretzels - Tankekringlor

Mind-pretzels - Tankekringlor

About the blog - Om bloggen

Hi.
This blog is meant for konditori100’s virtual guests. When konditori100 opened in springtime 1997 the guests were active, but later they were given a lower priority. Now you have the opportunity to read fresh comments from them, sometimes in English and sometimes in Swedish. Probably it is the old regular guests that will appear, but new guests may appear. (Sorry, but these virtual guests will not listen to your comments.)

Hej.
Den här bloggen är till för kommentarer från konditori100’s virtuella gäster. Då konditori100 öppnade våren 1997 var gästerna ett inslag, men senare blev de nedprioriterade. Nu har ni möjlighet att läsa nya kommentarer från dem, ibland på svenska och ibland på engelska. Troligen är det de gamla stamgästerna ni kommer att möta här, men nya kan dyka upp. (Tyvärr, dessa virtuella gäster kommer inte att lyssna på dina kommentarer.)

Religious thought - Religiös tanke

konditori100 gäster - guestsPosted by konditori100 gäster - guests 12 Sep, 2010 16:58

What if the founders of the religions instead had said something like this:
- Tell others about our religion, and welcome those who voluntarily leave their old faith to join with us instead.

Tänk om grundarna av religionerna istället uttryckt sig mer som detta:
- Berätta för andra om vår religion, och välkomna dem som frivilligt lämnar sin tro för att istället förenas med oss i vår tro.

( Peter )