Mind-pretzels - Tankekringlor

Mind-pretzels - Tankekringlor

About the blog - Om bloggen

Hi.
This blog is meant for konditori100’s virtual guests. When konditori100 opened in springtime 1997 the guests were active, but later they were given a lower priority. Now you have the opportunity to read fresh comments from them, sometimes in English and sometimes in Swedish. Probably it is the old regular guests that will appear, but new guests may appear. (Sorry, but these virtual guests will not listen to your comments.)

Hej.
Den här bloggen är till för kommentarer från konditori100’s virtuella gäster. Då konditori100 öppnade våren 1997 var gästerna ett inslag, men senare blev de nedprioriterade. Nu har ni möjlighet att läsa nya kommentarer från dem, ibland på svenska och ibland på engelska. Troligen är det de gamla stamgästerna ni kommer att möta här, men nya kan dyka upp. (Tyvärr, dessa virtuella gäster kommer inte att lyssna på dina kommentarer.)

Inte mycket motorsport - Not much motorsport

konditori100 gäster - guestsPosted by konditori100 gäster - guests 05 Oct, 2010 22:05

Jag har inte sett så mycket om motorsport i svenska nyhetsmedia under sommaren. Det tycker jag är jättebra. Det betyder att det inte skett några allvarliga olyckor – för det är ju det som brukar visas…

I haven't seen much about motor sports in the Swedish news media during our summer. I think that is wonderful. It means that there haven’t been any serious accidents – which is what they seemingly like to show…

(Eva)